Waarom zou je de hulp van een professional organizer inschakelen?


Professional organizer Sinds de zomer van 2009 werk ik als professional organizer, ook wel opruimcoach of personal organizer genoemd. Toen ik net met mijn werk als professional organizer was begonnen, moest ik vaak uitleggen wat ik nu precies doe als professional organizer en waarom mensen de hulp van een professional organizer inschakelen.

Opruimen kan iedereen toch zelf? Sinds de komst van tv-programma’s als ‘Mijn leven in puin’ is deze vraag minder gesteld. De laatste maanden krijg ik wel vaker de opmerking ‘Maar joh, iedereen kan toch wel zijn eigen thuisadministratie doen en zijn eigen huis opruimen!’. De mensen die deze opmerking maken zijn vaak mensen met een partner. Wanneer je een partner hebt, heb je altijd iemand in huis die jou kan helpen met het huis georganiseerd en opgeruimd te houden wanneer je dit zelf niet kunt. Maar wat als je van nature niet zo georganiseerd bent en je hebt een tijdje te weinig tijd om aan je huis te kunnen besteden? Want dat is wat er meestal gebeurt.

Hulp van een organizer inschakelen en een traumatische gebeurtenis Mensen die mij inschakelen zijn voor 90% alleenstaande mensen. En deze alleenstaande mensen hebben vaak een traumatische gebeurtenis achter de rug waardoor ze een achterstand in bijv. het opruimen van hun huis hebben opgelopen of hun thuisadministratie. ‘Ja een traumatische gebeurtenis zoals wat?’ vragen mensen mij dan. Nou een traumatische gebeurtenis kan zijn dat je zelf een akelige ziekte hebt opgelopen, een tijdlang ziekenhuis in en uit bent geweest en je je niet goed voelde. Of je had plots een ouder met wie je ziekenhuis in en revalidatiecentrum uit moest om –met een beetje pech- ook nog met spoed een plek in een verzorgingstehuis moeten regelen. Mensen die dit voor hun vader of moeder hebben moeten regelen, hoef ik niet uit te leggen dat dit veel werk was. En dit vele extra mantelzorgwerk kwam natuurlijk naast het gewone werk van deze mensen, die ook nog kinderen hebben die zorg nodig hebben. En als dan de traumatische gebeurtenis achter de rug is, zijn mensen vaak totaal uitgeblust. Ze hebben dan geen puf meer om de opgelopen achterstand in bijv. het opruimen van hun huis zelf weg te werken. En kijk dan is het voor hen fijn om de hulp van een professional organizer te kunnen inschakelen.

Duur inschakelen professional organizer Wanneer mensen mijn hulp inschakelen is het vaak voor enkele organizesessies. Ik ben er op gericht dat mensen bijv. tussen twee organizesessies nog aan de slag gaan met een vertrouwde vriendin of een familielid. En dan wordt de achterstand in opruimen snel ingelopen en is mijn hulp sneller niet meer nodig. Het gebeurt ook wel, dat mensen mij eens in de zoveel tijd voor enkele organizesessies inschakelen. Vaak ook dan weer na een traumatische gebeurtenis als bijv. het overlijden van een zus en het afwikkelen van de boedel.

Kortom, mensen kunnen de hulp van een professional organizer vaak gebruiken nadat ze zelf minder gezellige situaties hebben mee gemaakt. Kijk hier voor meer informatie over hulp bij het opgeruimd krijgen van je huis!
Succes met het opruimen!