Levenstestament: wat kunt u hierin regelen?

Als personal organizer van seniore alleenstaande dames krijg ik regelmatig de vraag: ‘Ria wat kan ik nu eigenlijk in een levenstestament regelen? En raad jij mij aan dit te doen?’

LevenstestamentIk leg de seniore alleenstaande dames uit dat een levenstestament geldt voor de periode dat de dames nog in leven zijn dus voor haar heengaan. Zaken die zij kunnen regelen in een levenstestament zijn het aanwijzen van een gevolmachtigde en het vastleggen van persoonlijke wensen.

Een gevolmachtigde in het levenstestamentVoor het aanwijzen van een gevolmachtigde kunnen zijn iemand aanwijzen die zij volledig vertrouwen. De gevolmachtigde kan een familielid zijn maar ook een goede vriendin. Voor de volmacht kunnen zijnaanwijzingen opnemen en regelen dat bijv. de gevolmachtigde niet alleen kan handelen. Zij kunnen dus meerdere mensen een volmacht geven, bepalen aan wie de gevolmachtigden verantwoording dienen af te leggen. Door dit vast te leggen in een periode in hun leven dat ze nog bij hun volle verstand zijn kunnen zij later zo mogelijk misbruik voorkomen.

Welke zaken regel kunt u in uw levenstestament regelen?

  • U kunt dan denken aan het regelen van uw financiën;
  • Het regelen van het wel/niet laten verrichten van medische handelingen zoals niet-reanimeren.
  • Het regelen van een mentor, curator of bewindvoerder mocht dat in de toekomst voor u nodig zijn.
  • Zaken rondom uw uitvaart, de boedelafwikkeling en verkoop van uw woning. Ook kunt u alvast een huishoudrekening openen waar maandelijks een vast bedrag naar wordt overgemaakt. Uw toekomstige mantelzorger kan dan niet bij uw spaargeld komen en niet te veel geld opnemen (misbruik).

AdviesZelf raad ik mensen aan een levenstestament te laten opstellen. Ik adviseer mensen om over bovenstaande zaken na te denken in de periode waar het nog niet nodig voor hen is en het daarna dan ook daadwerkelijk te regelen!