Administratie

Hulp bij uw thuisadministratie

Door mijn begeleiding vindt u een uitweg in uw ongeordende thuisadministratie. Ik bied u oplossingen, overzicht en daarmee rust in uw thuisadministratie. Samen werken we de achterstand in uw thuisadministratie weg. Hierdoor ontstaat voor u de mogelijkheid om zelf in weinig tijd uw thuisadministratie bij te houden. Wanneer u voor schuldhulpsanering in aanmerking komt, werkt een geordende thuisadministratie in uw voordeel.

Bij welke administratieve vraagstukken kan ik u begeleiden?

  • Vragen over indeling, bewaartijd en terugvindmogelijkheid van uw thuisadministratie.
  • Uw thuisadministratie op uw computer en tablet op orde brengen, de zgn. digitale administratie.
  • Het indienen van uw belastingaangifte.
  • Het aanvragen van een zorgtoeslag of huurtoeslag.
  • De achterstand in uw thuisadministratie wegwerken; denk aan begeleiding in de periode voordat u de schuldhulpsanering in kan.

Contact

Bel me op M 06 – 429 308 27 of vul het contactformulier in.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
586