Opruimcoach, professional organizer ook wel personal organizer genoemd, hoe zit dat?

Vorige week heb ik een voordracht gehouden voor de VVAO in Leiden over mijn vak als professional organizer, ook wel personal organizer, opruimcoach , thuisorganizer of huisorganizer genoemd. Ik heb toen verteld over hoe ik ertoe gekomen ben om opruimcoach te worden, wat ik zoal doe als opruimcoach, welke mensen mijn hulp inschakelen en voor welke onderwerpen.

Voor de tijd van organizing In Leiden heb ik in de jaren ’80 rechten gestudeerd. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in Leiden en omstreken bij de overheid en in het bedrijfsleven en heb hier verschillende functies uitgeoefend. Zo heb ik als juriste gewerkt maar ook als beleidsmedewerker en secretaris. In al deze functies kwam het organiseren veel aan bod. Organiseren is voor mij een tweede natuur en ik organiseer met veel plezier.

Organizing sinds de komst van mijn kinderen

Aan de mensen in de zaal vroeg ik wanneer zij dachten dat ik voor het eerst met het vak van professional organizer in aanraking was gekomen. Een aantal vrouwen gaf het goede antwoord: sinds de komst van mijn kinderen in mijn leven. Want wat gebeurt er als je moeder wordt met je huis en je huishouden? Je huis komt ineens boordevol te staan met allerlei nieuwe spullen. Ouders gingen mij om opruimadviezen vragen.

Meer weten? Wil je weten hoe ik precies organizer werd en wat ik doe als personal organizer? Kijk dan op de pagina Ria of neem contact met me op: info@stikkelmanorganizing.nl dann vertel ik je meer over mijn boeiende vak van personal organizer!