Week van de opvoeding 10 tot en met 17 oktober 2011

Deze week is het de week van de opvoeding. Bij bijna elk Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland zijn activiteiten gericht op de opvoeding. Het gaat hierbij vaak om praten over opvoedingszaken met andere opvoeders en professionals.Zo was er in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiderdorp afgelopen woensdag een avond gewijd aan drukke kinderen.

De opvoedcursussen van de Centra voor Jeugd en Gezin staan deze week in de spotlights! Zo geven vele centra een cursus ‘Drukke kinderen’ (in Leiden bijv. zes bijeenkomsten, geringe kosten). Voor ouders met kinderen tussen de 4 en 12 jaar de cursus ‘Opvoeden en zo’. Ook in zes bijeenkomsten praten de deelnemers over zaken als aandacht geven, prijzen, negeren (geringe bijdrage). Verder nog onder meer cursussen over positief opvoeden en cursussen voor kinderen die gepest worden. Kortom, een grote mogelijkheid om voor vragen bij het opvoeden antwoorden te vinden bij een centrum.

Zit er een Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt? Kijk op de site http://www.cjg.nl/ voor meer informatie; ook voor meer informatie over tijden, kosten, enz van de verschillende cursussen!